Možnosti zaklepanja zabojnikov


|21. september 2020|

 

Imate željo imeti svoje odpadke pod nadzorom in drugim onemogočiti odlaganje odpadkov v vaše zabojnike? V podjetju EKO MARC d.o.o. imamo na voljo različne tipe ključavnic za zaklepanje zabojnikov.

 

Ključavnice v osnovi delimo na dva tipa:

  • komunalne oz. triangular ključavnice
  • avtomatske oz. gravitacijske ključavnice

 

 

Komunalne oz. triangular ključavnice

 
Komunalne oz. triangular ključavnice omogočajo zaklepanje 2-kolesnih in 4-kolesnih zabojnikov. Odpiranje ključavnice zabojnika se izvede s komunalnim ključem (trikot ključ). Takšno obliko ključavnic običajno uporabljajo komunalna podjetja na skupnih zabojnikih (kot so ekološki otoki), kjer imajo zabojniki na pokrovu odprtino skozi katero uporabnik odloži odpadke oz. embalažo. S tem se deloma preprečuje odlaganje napačne embalaže, saj ima vsak zabojnik odprtino drugačne oblike.
 
Ključavnica se pred praznjenjem zabojnika odklene s komunalnim ključem, za zapiranje pokrova po praznjenju pa ključ ni potreben. Ključavnica je v celoti kovinska in pocinkana, kar pomeni, da je zagotovljena življenjska doba ključavnice skozi celotno življenjsko dobo zabojnika. Slabost ključavnice se izkaže predvsem pri uporabnikih, ki ne želijo, da bi imel do njihovih odpadkov dostop vsak, ki ima komunalni ključ, kjer gre za standardni ključ. Naše podjetje vam lahko dobavi in izvede montažo komunalne ključavnice na različne tipe zabojnikov.
 

 

Avtomatske oz. gravitacijske ključavnice

 
Avtomatske oz. gravitacijske ključavnice so prav tako namenjene zaklepanju 2-kolesnih in 4-kolesnih zabojnikov. V primerjavi s komunalnimi ključavnicamo, je za odklepanje zabojnika potreben cilindrični ključ, kar pomeni, da lahko zabojnik odpre samo oseba, ki ima pravilen ključ. Ta tip ključavnic je primeren za lokacije, kjer želimo preprečiti odlaganje odpadkov v zabojnik s strani drugih oseb (sosedje, naključni mimoidoči), saj potrebujejo ključ, ki odpre točno določen zabojnik. Iz tega razloga se takšne ključavnice najbolj pogosto vgrajujeno v stanovanjskih naseljih, kjer uporabniki želijo preprečiti, da bi v njihove zabojnike odlagali odpadke stanovalci drugih večstanovanjskih stavb ali bližnjih podjetij.
 
Kljub temu, da ima morebiti vsak zabojnik različen ključ, lahko komunalno podjetje nemoteno prazni zabojnik na katerem je vgrajena avtomatska ključavnica. Ključavnica se samodejno odklene pod določenem kotom v procesu stresanja odpadkov v komunalno vozilo za odvoz odpadkov. To pomeni, da komunalno podjetje ne potrebuje nobenega ključa in takšen zabojnik prazni na enak način, kot zabojnik brez ključavnice. Po končanem praznjenju in postavitvijo zabojnika nazaj na kolesa, se ključavnica samodejno zaklene.
 

 
Avtomatske ključavnice so različnih tipov in dodatkov, tako da vam z ustrezno kombinacijo delov za pokrov ali telo zabojnika, lahko zagotovimo ustrezno ključavnico za vaš zabojnik. Naše podjetje nudi tudi montažo avtomatskih ključavnic na terenu ter izdelavo/dobavo dodatnih ključev za odpiranje zabojnika.
 
V primerjavi s komunalno ključavnico, je avtomatska ključavnica izdelana v večini iz platičnih materialov, kar pomeni, da lahko popusti ob prekomernem pritisku ali nepravilnem rokovanju z zabojnikom.
 

 
Uporabnikom, ki bi želeli za zaklepanje zabojnika uporabljati cilindrični ključ, hkrati pa ne bi želeli imeti avtomatskega odpiranja pokrova, lahko vgradimo avtomatsko ključavnico brez gravitacijskega dela. Takšna ključavnica je še posebej primerna za podjetja, kjer imajo interne zabojnike v proizvodnji (ki jih ne prazni komunalno podjetje – le za sortiranje surovin itd), saj lahko določene zabojnike odklepajo le zaposleni s ključem oz. zaposleni, ki so zadolženi za določeno surovino.
 

 

Za pridobitev ugodne ponudbe, vas vabimo, da stopite z nami v stik preko kontaktnih podatkov ali spletnega obrazca.