Zaboji-kontejnerji za zbiranje-skladiščenje odpadkov-surovin


Zaboji-kontejnerji za zbiranje-skladiščenje odpadkov-surovin so namenjani ne samo zbiranju odpadkov, njihova uporaba je mogoča tudi v proizvodnjah in skladiščih, kjer so lahko del proizvodnega procesa, ko izdelki-polizdelki čakajo na nadaljno obdelavo. Naše podjetje ponuja rešitve za skladiščenje polidelkov med proizvodnjo, izdelkov po končani izdelavi ter manjših odpadnih surovin, ki so pripravljene, da jih prevzame predelovalec.

 

Spodaj izberite zaboje-kontejnerje, ki vas zanimajo.

 

Plastični PE-HD:

Zabojniki z absorberji se uporabljajo na lokacijah, kjer se manipulira z naftnimi derivati . Te lokacije so običajno bencinski servisi, skladišča olj, proizvodni obrati, parkirne garaže…

Zaboji za pesek / sol so namenjeni za shranjevanje posipa cestišča . Najbolj primerno mesto za postavitev zaboja je ob cestišču na kritičnem odseku , kjer je potrebno bolj pogosto popeskati ali posoliti cestišče , da ne pride do izletov vozil iz cestišča ali padca pešcev.

Zaboji za skladiščenje, transport oz. manipulacijo se uporabljajo predvsem za skladiščenje in transport surovin in izdelkov. Njihova trdnost , prilagodljivost in oblika se odlično izkažejo pri opravilih v proizvodnji in sadjarstvu.

Zvonovi so namenjeni za ločeno zbiranje odpadkov na ekoloških otokih in drugih javnih površinah v mestnih jedrih in naseljih. Odlično se podajo tudi pred etažne stanovanjske stavbe in poslovne stavbe večjih površin.

 

 

Kovinski:

Kontejnerji so namenjeni za zbiranje in transport večjih količin komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin. Njihove dimenzije so od 4,5 m3 do 40 m3.

 

Za več informacij smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov ali spletnega obrazca.